Świadomość a zdrowie

Ciało bez świadomości jest zdrowe. Chora świadomość przenosi chorobę na ciało. (s. 262)