Fragmenty książki (31)

Zmysły podpowiadają nam, że ludzkie ciało stanowi jednorodną, niezmienną i trwałą masę. Można je także opisać przy pomocy różnych fizycznych kategorii. Możemy określić czas, w którym ciało istnieje, jego parametry, od kilogramów przez właściwości powierzchni skóry po temperaturę i wiele, wiele innych. 
Kluczem do radosnego życia jest odnalezienie siebie i zaakceptowanie tego, jacy w istocie jesteśmy. Rozwiązanie zagadki szczęśliwego życia tkwi bowiem w naszym wnętrzu. Na człowieka, na jego jestestwo, szczęście i zdrowie należy jednak spojrzeć nie tylko w skali indywidualnego organizmu, ale i w skali znacznie większej – w wymiarze kosmicznym. 

Wierzysz w to, w co wierzy Twój umysł. Reakcja podświadomości na nasze myśli to nic innego jak nasze przeżycia, doświadczenia, stany emocjonalne, itp. Myśl, a więc zarazem i modlitwa, jest zarzewiem akcji.

Nasza świadomość działa w oparciu o zdobytą przez lata wiedzę, logikę i osiągnięcia nauki. Inaczej jest z podświadomością, która działa w sposób twórczy.

Musimy nastawić się przede wszystkim na bieżącą chwilę. Poczuć ją, posmakować i przeżyć w pełni.
 
Na początku nie będzie to proste. Umysł, który ma skłonność do nieustannej aktywności, będzie podsuwał nam obrazy z przeszłości oraz wracał myślami do założonego planu na najbliższe dni, miesiące lub lata.
Musimy nauczyć się odpowiedniego, pozytywnego nastawienia, a przede wszystkim dystansu do otaczającego świata i przykrych niespodzianek, jakie ze sobą niesie.
 
Inaczej kłopoty całkowicie nas zdemobilizują. Ciosy otrzymywane od życia, nakładające się na siebie trudności i narastające problemy wysysają z nas energię, czynią wyczerpanymi i zniechęconymi. Z czasem mogą też zrujnować naszą psychikę.
Myślenie o przyszłości jest tylko pozornie twórcze. Może się wydawać, że stanowi nieodłączny aspekt działania: nie sposób nie myśleć o przyszłości, kiedy ustalamy sobie jakiś cel życiowy i staramy się go osiągnąć. Należy jednak odróżnić takie niezbędne planowanie od szkodliwego skupiania się na przyszłości kosztem chwili obecnej.
Trzeba utrwalić w sobie przekonanie o własnej sile, biorącej się z siły naszej woli. A gdy już nauczymy się podejmować decyzje, musimy iść dalej i nauczyć się je systematycznie urzeczywistniać. Jednym z kluczy do powodzenia jest uświadomienie sobie, że mamy dość siły woli i energii, by zamierzenie zrealizować.

Ludzie zwykle rozumieją szczęście jako wyjątkowy stan świadomości, różniący się (w sposób pozytywny) od naszych codziennych doświadczeń. Szczęście daje nam zatem dostęp do magicznego wymiaru, w którym zawieszone zostają obowiązujące na co dzień, ograniczające nas prawa i reguły.

Rodzisz się w samotności; do krainy śmierci wchodzisz samotnie. To co pomiędzy, czyli życie, także jest wypełnione samotnością. Większość z nas myli jednak osamotnienie z samotnością. Osamotnienie to głód drugiej osoby, to choroba duszy; samotność zaś to nasza natura i zarazem lekarstwo. 

Człowiek żyje we wspólnocie; bez niej czuje się niespełniony, ale też ponosi wszelkie negatywne konsekwencje tej konieczności. Niektóre z owych ujemnych zjawisk to cierpienie i choroby, które pojawiają się w wyniku napięcia psychicznego spowodowanego stosunkami międzyludzkimi. Znamienne, że bardzo często chorują właśnie osoby, które mają poważne problemy w rodzinie, w najbliższym otoczeniu i w środowisku pracy.

Musisz uświadomić sobie tkwiące w Tobie okrucieństwo – to pierwszy krok do walki z nim. Twój umysł musi nad nim zapanować.
Proces zdobywania kontroli nad własnym okrucieństwem obejmuje trzy etapy:
Podobnie jak baron Münchhausen potrafił z wielkim przekonaniem i sugestywnie opowiadać o swoich całkowicie zmyślonych, przygodach, tak osoba cierpiąca na syndrom nazwany jego imieniem umie wmówić otoczeniu swoje dolegliwości. 

Rodzina jest skarbem przede wszystkim dla dziecka. Stanowi dla niego oazę spokoju i bezpieczeństwa. To również kuźnia charakteru – tam człowiek od najmłodszych lat uczy się zachowań akceptowalnych społecznie, znajduje aprobatę (bądź nie) dla swoich działań, jest kształtowany na modłę rodziców oraz w myśl zasad etycznych epoki, w której wzrasta.

Umrzesz. Może o tym teraz nie myślisz, ale na pewno umrzesz. Źle, jeśli pomoże Ci w tym własne dziecko. Może się to stać na wiele sposobów, łącznie z morderstwem.

Powyższe zdania mogą Tobą wstrząsnąć albo tylko wydać się nieprawdopodobnym scenariuszem. Czy jednak kryje się za nimi głębszy sens?

Korporacja to miejsce, w którym jesteśmy najbardziej narażeni na presję otoczenia, a tym samym na utratę lub zagubienie własnego ja. Pracownik na każdym szczeblu stanowi tu mały trybik w maszynie nie dającej czasu na autoanalizę i głębszą refleksję. Korporacje to kierujące się specyficznymi zasadami organizacje, które z ludzi czynią szczury.

Seks jest dla człowieka przede wszystkim wielką szansą na wzniesienie się na wyższy poziom świadomości i przeżywanie wrażeń wyrastających z najgłębszych sfer naszej intymności. To droga ku górze, która polega na transformacji myślenia, odczuwania i percepcji.
 
Odwrotnością wyzwolenia nowych strumieni świadomości poprzez seks jest tłumienie potrzeb seksualnych; stwarzamy wówczas pole do powstania najprzeróżniejszych dewiacji.

Miłość jest większa od nienawiści. Budowanie jest instynktem silniejszym od chęci burzenia. Życie zawiera w sobie śmierć, ale śmierć nigdy nie będzie składała się z życia.

Człowiek wściekły ma zwierzęcą siłę. Złość jest wzmocnioną energią, wręcz głęboką koncentracją istnienia. Jest tak tylko dlatego, że nienawiść i miłość dopełniają się wzajemnie. Nie są przeciwieństwami, lecz swoimi dopełnieniami. 

Miłość ma uzdrawiającą moc, niezależnie od tego, czy przybiera postać uniesienia, jakie przeżywa artysta w procesie twórczym, uczucia do partnera lub dzieci, czy też mistycznego przywiązania do Boga. Miłość rozwija skrzydła świadomości. Najpierw jednak – zanim osiągnie swą duchową istotę – przechodzi siedem etapów. Kulminacją jest ekstaza rozumiana jako wyzwolenie.

Przede wszystkim musimy skończyć z przekonaniem, że pogorszenie wzroku jest zjawiskiem nieuleczalnym i trzeba się z tym pogodzić. Stan naszego wzroku wciąż się zmienia – niekoniecznie w kierunku pogorszenia. 
Tajemnica poprawy wzroku, podobnie jak poradzenia sobie z wieloma innymi chorobami, tkwi w sile naszej woli i pozytywnym emocjonalnym nastawieniu do samoleczenia.
 
Procesy wolicjonalne i emocjonalne wyzwalają zwiększony dopływ krwi do chorego organu; dzięki temu tworzą się warunki sprzyjające poprawie jego kondycji. 

Nadwaga to dziś bardzo poważny problem w wielu zamożnych krajach świata – kontrastujący z problemem chronicznego niedożywienia w rejonach uboższych. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Najważniejsze z nich to: brak ruchu i niewłaściwe odżywianie, wina leży więc głównie po naszej stronie.

Ajurweda to wywodzący się z Indii system medycyny mający tradycję sięgającą 5 tysięcy lat wstecz. Sama nazwa oznacza „wiedzę o życiu” lub „przebieg życia”. Jako koncepcja zdrowia i terapii jest od 1979 roku uznawany przez Światową Organizację Zdrowia – nie ma tu zatem mowy o amatorszczyźnie, a tym bardziej szarlatanerii.

Po co się odżywiamy? Przede wszystkim, by podtrzymać czynności życiowe, dostarczyć organizmowi składników niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Również jednak po to, by korzystnie wyglądać i mieć dobre samopoczucie. Uwzględniają to zalecenia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia przy współpracy Komitetu Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, które chcemy tutaj przytoczyć.
Sposób odżywiania ma decydujący wpływ na pojawianie się stresu, a w efekcie na powstawanie i rozwój chorób. Naukowcy już jakiś czas temu udowodnili związek diety z powstawaniem raka. Co zatem robić?
Świat przyrody dał nam owoce i warzywa, które działają na nasz organizm wyjątkowo korzystnie.

Często czujemy, że jesteśmy chorzy, jednak choroba istnieje w sposób obiektywny dopiero od momentu lekarskiej diagnozy, postawionej w oparciu konkretne kryteria (wyniki badań, obdukcja, osłuchanie, itp.). Wtedy zaczyna się leczenie. W rzeczywistości jednak lekarze najczęściej tylko asystują nam przy chorobie, aplikując dostępne im środki.

Jeszcze do niedawna uważano, że rak jest chorobą ludzi starszych lub w średnim wieku. Obecnie odnotowuje się coraz większą zapadalność na nowotwór również wśród osób młodych lub bardzo młodych.

Najczęściej ludzie zapadają na raka płuc, okrężnicy, sutka i prostaty. Świadomość pacjentów wzrasta, powstaje coraz więcej stowarzyszeń, choćby kluby Amazonek, ludzie wymieniają się doświadczeniami, naukowcy badają chorobę, jednak nadal przyczyny nie są do końca jasne.

 

Alergia

Alergia dotyka osoby nadwrażliwe. Przybierają one postawę obronną, co często skutkuje agresją wobec innych. Owa zapalczywość ma podłoże w strachu przed innymi, przed zranieniem z ich strony.

W usunięciu praprzyczyny alergii może pomóc:

Nie od dziś wiadomo, a opinia ta potwierdzona jest przez wszystkie religie świata, lekarzy i etyków, że ludzka osobowość składa się z dwóch elementów: fizycznego oraz duchowego. Naszym celem jest podkreślenie, że ten drugi pierwiastek ma w gruncie rzeczy znaczenie rozstrzygające, a umiejętnym postępowaniem i nastawieniem do świata jesteśmy w stanie znacząco – więcej: decydująco wpływać na naszą kondycję fizyczną i stan zdrowia.

Jeżeli stoją przed nami zadania do realizacji, jeżeli mamy coś zrobić – nie odkładajmy tego, wykonajmy je teraz, natychmiast. Po nich przyjdą następne wyzwania. Zawsze jednak najważniejsze będzie to, co jest dziś. Tu i teraz.

Jak wybrać odpowiednią dietę?

Zapamiętaj sekrety dobrej diety:

1. Odczyn pH jest podstawą zdrowia. Nie cierpimy na nadwagę, tylko na zakwaszenie organizmu. Proces odchudzania powinien rozpocząć się od odkwaszania organizmu. 80% spożywanych przez nas produktów powinno mieć odczyn zasadowy; osoby z dolegliwościami zdrowotnymi powinny całkowicie wyeliminować produkty kwasowe.

Oddychanie to jedna z najważniejszych czynności ludzkiego organizmu. Oddychamy od pierwszej chwili pojawienia się na świecie. Ale… jak oddychamy i czy oddychamy dobrze?

Cytat na dzisiaj

Dieta a zdrowie (…) zamiast dręczyć się dietą – po prostu odpowiednio się odżywiajmy. To w zupełności wystarczy, a będzie znacznie zdrowsze – i dla ciała, i dla ducha. (s. 244)
Żyj teraźniejszością Przeszłość nie kryje w sobie nic interesującego. Uwolnij się od niej i zacznij żyć teraźniejszością. (s. 304)
Miłość Tylko osoba przepełniona miłością żyje pełnią życia. Zauważcie, że osoby zakochane są zazwyczaj zdrowe lub cofają się u nich symptomy chorobowe. Miłość jest główną podstawą, bazą zdrowia. (s. 182)
Eliminacja stresu (…) eliminacja stresu to nic innego jak proces zdrowienia. (s. 50)
Pragnienia umysłu Umysł zawsze żąda tego, czego nie może posiąść. Im więcej posiadamy, tym większe mamy poczucie braku. (s. 287)
Racjonalność w pracy Dowodem racjonalności sposobu wykonywania pracy jest brak zmęczenia po jej zakończeniu (s. 117)
Szczęście Szczęście to stan świadomości, który może pojawić się tylko w trakcie przetwarzania złożonej informacji. Musimy zatem rozwijać naszego ducha i nasze zmysły – w ten sposób zapewnimy sobie więcej możliwości odczuwania szczęścia. (s. 39)
Waga zależy od umysłu Umysł jest kluczem do rozwiązania problemu otyłości (albo anoreksji). (...) Nie zapanujemy nad naszym odżywianiem, przejadaniem się (lub anoreksją), jeżeli nie zapanujemy nad stanem naszego umysłu. (s. 294)
Świadomość a zdrowie Ciało bez świadomości jest zdrowe. Chora świadomość przenosi chorobę na ciało. (s. 262)
Siła umysłu Nie zdajemy sobie sprawy z siły, jaka tkwi w naszych umysłach, z możliwości, jakie możemy rozwinąć przy odrobinie woli i chęci. Trzeba tylko zastosować zasadę koncentracji siły, czyli nauczyć się oddzielać rzeczy naprawdę ważne od błahych i nie doszukiwać się problemów tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma. (s. 72)

Fundacja Witolda Bońkowskiego Potęga i Paradoksy Naszych Umysłów

KRS 0000462513
NIP 781-188-51-77
REGON 302432119

Przeczytaj

Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów traktuje o niezwykłej mocy umysłu. Wiara w potęgę i możliwości ludzkiego umysłu w pokonywaniu chorób, stresów i zmartwień jest motywem przewodnim tej pracy.

Książka Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów