Niektóre dolegliwości i ich praprzyczyny

Alergia

Alergia dotyka osoby nadwrażliwe. Przybierają one postawę obronną, co często skutkuje agresją wobec innych. Owa zapalczywość ma podłoże w strachu przed innymi, przed zranieniem z ich strony.

W usunięciu praprzyczyny alergii może pomóc:

zaakceptowanie swojej niedoskonałości. Pokochaj siebie takim, jakim jesteś,

zdiagnozowanie swoich obaw – tylko tak poskromisz swój strach,

zaprzestanie wartościowania siebie i swojego zachowania; nie porównuj się z innymi; doceń swoją indywidualność,

dostrzegania jedności świata; w ten sposób odkryjesz nowe prawdy, nowych przyjaciół, nowy sens życia.

 

Anemia

Na anemię zapadają częściej ludzie niechcący zaangażować się w życie. Są niechętni lub „tylko” obojętni wobec własnej egzystencji. Utwierdzają się w przekonaniu, że są zbyt słabi, by zmierzyć się ze swoim  losem.

W usunięciu praprzyczyny anemii może pomóc:

aktywowanie swoich sił witalnych,

narzucenie sobie dyscypliny i zmuszenie się do wykonywania swoichpowinności,

praca nad wytrzymałością.

 

Anoreksja

Dotyka osób wrażliwych, o wygórowanych ideałach. Anoreksja wywoływana jest przez chęć ucieczki od wszystkiego, co traktujemy jako złe, przede wszystkim od tego, co cielesne. Często towarzyszy temu ucieczka od nawiązywania trwałych relacji z innymi ludźmi.

W usunięciu praprzyczyny anoreksji może pomóc:

poszukanie życzliwego towarzystwa; obracanie się w gronie osób przyjaznych, otworzenie się na innych,

zaakceptowanie samego siebie; uznanie swojej zmysłowości i potrzeb swojego ciała,

konfrontacja swoich wyobrażeń z rzeczywistymi faktami.

Cytat na dzisiaj

Pragnienia umysłu Umysł zawsze żąda tego, czego nie może posiąść. Im więcej posiadamy, tym większe mamy poczucie braku. (s. 287)
Waga zależy od umysłu Umysł jest kluczem do rozwiązania problemu otyłości (albo anoreksji). (...) Nie zapanujemy nad naszym odżywianiem, przejadaniem się (lub anoreksją), jeżeli nie zapanujemy nad stanem naszego umysłu. (s. 294)
Szczęście Szczęście to stan świadomości, który może pojawić się tylko w trakcie przetwarzania złożonej informacji. Musimy zatem rozwijać naszego ducha i nasze zmysły – w ten sposób zapewnimy sobie więcej możliwości odczuwania szczęścia. (s. 39)
Świadomość a zdrowie Ciało bez świadomości jest zdrowe. Chora świadomość przenosi chorobę na ciało. (s. 262)
Racjonalność w pracy Dowodem racjonalności sposobu wykonywania pracy jest brak zmęczenia po jej zakończeniu (s. 117)
Żyj teraźniejszością Przeszłość nie kryje w sobie nic interesującego. Uwolnij się od niej i zacznij żyć teraźniejszością. (s. 304)
Miłość Tylko osoba przepełniona miłością żyje pełnią życia. Zauważcie, że osoby zakochane są zazwyczaj zdrowe lub cofają się u nich symptomy chorobowe. Miłość jest główną podstawą, bazą zdrowia. (s. 182)
Eliminacja stresu (…) eliminacja stresu to nic innego jak proces zdrowienia. (s. 50)
Dieta a zdrowie (…) zamiast dręczyć się dietą – po prostu odpowiednio się odżywiajmy. To w zupełności wystarczy, a będzie znacznie zdrowsze – i dla ciała, i dla ducha. (s. 244)
Siła umysłu Nie zdajemy sobie sprawy z siły, jaka tkwi w naszych umysłach, z możliwości, jakie możemy rozwinąć przy odrobinie woli i chęci. Trzeba tylko zastosować zasadę koncentracji siły, czyli nauczyć się oddzielać rzeczy naprawdę ważne od błahych i nie doszukiwać się problemów tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma. (s. 72)

Fundacja Witolda Bońkowskiego Potęga i Paradoksy Naszych Umysłów

KRS 0000462513
NIP 781-188-51-77
REGON 302432119

Przeczytaj

Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów traktuje o niezwykłej mocy umysłu. Wiara w potęgę i możliwości ludzkiego umysłu w pokonywaniu chorób, stresów i zmartwień jest motywem przewodnim tej pracy.

Książka Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów