Energia serca

 

 

 

Serce uznawane jest w wielu kulturach za źródło nie tylko uczuć, ale i energii życiowej, a nawet myśli. Joga uznaje czakram serca za źródło bezinteresownej miłości i wiary, przenoszące nas na wyższy poziom świadomości. Dla Arystotelesa serce było ośrodkiem myśli, a mózg odpowiadał tylko za chłodzenie ciała. Współcześnie większość ludzi uznaje, za nowoczesną nauką, że to mózg jest źródłem świadomości, a serce jest tylko pompą tłoczącą krew. Często utożsamiamy też świadomość albo aktywność umysłu – myśli, uczucia, oceny – z tym, co dzieje się w mózgu. Jednak pewne najnowsze odkrycia kwestionują tę jednostronną wizję.

Jak dowiedli naukowcy z Heart Math Institute1, serce wytwarza własne pole energiipoprzez przetwarzanie odczuwanych przez nas emocji. Pole serca to elektromagnetyczne pole wirowe tworzące pierścień wokół naszego ciała. Zajmuje ono 2-3 metry i wchodzi w interakcję z polami innych ludzi. Nawiązuje również kontakt ze strukturami, z których zbudowany jest Wszechświat oraz przekazuje informacje od jednego organizmu do drugiego. Możemy więc mówić o swego rodzaju „inteligencji serca”, wykraczającej poza jednotorową, przyczynowo -skutkową racjonalność, którą na ogół utożsamiamy z myśleniem. Serce to także najpotężniejszy generator energii elektromagnetycznejspośród wszystkich organów ludzkiego ciała. Pole elektromagnetyczne serca jest 100 razy silniejsze od pola EM mózgu!

Poprzez serce uzyskuje się także dostęp do pola energii punktu zerowego – nieskończonego potencjału energii wszechświata. Jak utrzymuje Gregg Braden z Heart Math Institute, wszyscy jesteśmy częścią jednego wielkiego pola informacyjnego; nieustannie wchodzimy z nim w interakcje, wywieramy na nie wpływ i pozwalamy, by ono na nas wpływało. Nasze emocje mogą więc, za pośrednictwem pola serca, w nieoczekiwany sposób oddziaływać na rzeczywistość materialną.

Podobnie postrzega rolę serca Richard Bartlett, doktor kręgarstwa i neuropatii oraz odkrywca Matrycy Energetycznej – rewolucyjnej koncepcji oraz techniki uzdrawiania. W 1997 roku, podczas choroby syna, dr Bartlett odkrył, że delikatny dotyk połączony ze skoncentrowaną intencją mogą przywrócić u chorego stan fizycznej, umysłowej i duchowej równowagi. Rezultaty stosowania tego sposobu leczenia bywają zadziwiające i niezgodne z przewidywaniami konwencjonalnej medycyny. Jak wyjaśnia dr Bartlett, klucz do sukcesu tej prostej, lecz niezwykłej techniki można znaleźć w fizyce kwantowej, zgodnie z którą to, co uznajemy za byty materialne, stanowi w gruncie rzeczy wielość form energii pozostających ze sobą w stanie ciągłej komunikacji2. Za sprawą Matrycy Energetycznej możemy pozostawać w kontakcie z przepływami energii składającymi się na rzeczywistość – możemy nauczyć się wykorzystywać formę inteligencji opartą na energii i powiązaniach.

Jednym z wyrazów tego powiązania naszego umysłu z Wszechświatem jest inteligencja emocjonalna, opisana po raz pierwszy przez Daniela Golemana. Inteligencja emocjonalna to swego rodzaju „myślenie sercem”: forma aktywności obywająca się bez nieustannego dialogu mentalnego, pojawiającego się przy okazji „zwykłego” myślenia, i oparta na wejściu w stan theta umysłu. Jest to stan transu, w którym fale mózgowe następują po sobie z częstotliwością 4 do 7 hertzów; to oświecający, sprzyjający kreatywności stan, w którym uwalniają się ukryte zasoby umysłu. Niestety, jest on również rzadki i ulotny – podczas normalnej aktywności mózgu przeważają szybsze rytmy alfa i beta. Zwykli ludzie doświadczają aktywności fal theta na ogół tylko w czasie snu. Jogini potrafią jednak wywołać go świadomie3; my również możemy nauczyć się wywoływać stan theta za pomocą medytacji4.

Zyskamy w ten sposób umiejętność podświadomego „widzenia sercem” – poznania nie wiążącego się z klasyfikowaniem i oceną. Zdobędziemy dostęp do zasobów zgromadzonych przez prawą półkulę mózgu, „wyspecjalizowaną” między innymi w rozumieniu ukrytego i metaforycznego, a nie tylko dosłownego znaczenia słów oraz dostrzegania powiązań i utożsamianą z tym, co psychoanaliza określa jako podświadomość5.

Nauczmy się widzieć i myśleć sercem– w ten sposób nie tylko będziemy postrzegać rzeczywistość w bogatszy sposób; będziemy też mogli uzdrawiać swoje ciało i umysł.

 

 

 

1http://www.heartmath.org/

 

2 Zob. Richard Bartlett, Fizyka cudów. Materializując świadomość, Studio Astropsychologii 2014, s. 275.

 

3http://ldmasta.w.interia.pl/Teoria/Fale.html

 

4

 http://pl.265health.com/alternative-medicine/meditation/1018013588.html#.U8kPEJR_tuA

 

5Zob. Richard Bartlett, Fizyka cudów, s. 278.

 

Cytat na dzisiaj

Waga zależy od umysłu Umysł jest kluczem do rozwiązania problemu otyłości (albo anoreksji). (...) Nie zapanujemy nad naszym odżywianiem, przejadaniem się (lub anoreksją), jeżeli nie zapanujemy nad stanem naszego umysłu. (s. 294)
Eliminacja stresu (…) eliminacja stresu to nic innego jak proces zdrowienia. (s. 50)
Dieta a zdrowie (…) zamiast dręczyć się dietą – po prostu odpowiednio się odżywiajmy. To w zupełności wystarczy, a będzie znacznie zdrowsze – i dla ciała, i dla ducha. (s. 244)
Świadomość a zdrowie Ciało bez świadomości jest zdrowe. Chora świadomość przenosi chorobę na ciało. (s. 262)
Miłość Tylko osoba przepełniona miłością żyje pełnią życia. Zauważcie, że osoby zakochane są zazwyczaj zdrowe lub cofają się u nich symptomy chorobowe. Miłość jest główną podstawą, bazą zdrowia. (s. 182)
Pragnienia umysłu Umysł zawsze żąda tego, czego nie może posiąść. Im więcej posiadamy, tym większe mamy poczucie braku. (s. 287)
Siła umysłu Nie zdajemy sobie sprawy z siły, jaka tkwi w naszych umysłach, z możliwości, jakie możemy rozwinąć przy odrobinie woli i chęci. Trzeba tylko zastosować zasadę koncentracji siły, czyli nauczyć się oddzielać rzeczy naprawdę ważne od błahych i nie doszukiwać się problemów tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma. (s. 72)
Żyj teraźniejszością Przeszłość nie kryje w sobie nic interesującego. Uwolnij się od niej i zacznij żyć teraźniejszością. (s. 304)
Szczęście Szczęście to stan świadomości, który może pojawić się tylko w trakcie przetwarzania złożonej informacji. Musimy zatem rozwijać naszego ducha i nasze zmysły – w ten sposób zapewnimy sobie więcej możliwości odczuwania szczęścia. (s. 39)
Racjonalność w pracy Dowodem racjonalności sposobu wykonywania pracy jest brak zmęczenia po jej zakończeniu (s. 117)

Fundacja Witolda Bońkowskiego Potęga i Paradoksy Naszych Umysłów

KRS 0000462513
NIP 781-188-51-77
REGON 302432119

Przeczytaj

Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów traktuje o niezwykłej mocy umysłu. Wiara w potęgę i możliwości ludzkiego umysłu w pokonywaniu chorób, stresów i zmartwień jest motywem przewodnim tej pracy.

Książka Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów