Potęga umysłu

Niematerialna natura „materialnego” świata
 
Zmysły podpowiadają nam, że ludzkie ciało stanowi jednorodną, niezmienną i trwałą masę. Można je także opisać przy pomocy różnych fizycznych kategorii. Możemy określić czas, w którym ciało istnieje, jego parametry, od kilogramów przez właściwości powierzchni skóry po temperaturę i wiele, wiele innych. Takie postrzeganie ludzkiego ciała jako tworu statycznego i jednorodnego jest pokłosiem XIX- i XX-wiecznej fizyki, chemii i biologii. 
Jednak stan współczesnej nauki nie pozwala na utrzymywanie tej wizji świata.
 
Dziś na ciało i organizm człowieka patrzy się przez pryzmat takich kategorii, jak strumienie informacji, świadomości i energii. Heraklit twierdził, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Podobnie Ty, wchodząc dwukrotnie – nawet w krótkim przedziale czasowym – do tej samej rzeki, nie będziesz tym samym człowiekiem.
 
Każdy haust powietrza oznacza dla oddychającego człowieka wchłonięcie 1022 atomów Wszechświata. W organizmie następuje nieustanna wymiana atomów, a te, które dostały się do naszego ciała, zamieniają się w składniki krwi, serca czy innych narządów. Niezależnie od tego, jakie budzi w nas to uczucia, jesteśmy malutkim fragmentem Wszechświata, ucieleśniając i afirmując jego dobre i złe strony.
 

Цитата дня

Рациональность в работе Доказательством рационального способа выполнения работы является отсутствие усталости после его завершения (стр. 117)
Питание и здоровье (…) Вместо того чтобы мучить себя диетой - надо просто правильно питаться.  Этого полностью хватит, а будет намного здоровее - и для тела, и для души.  (стр. 244)
Сила разума Мы не отдаем себе отчета в силе, которая живет в нашем сознании, возможностях, которые мы можем развить при небольшом усилии воли и желания. Надо только использовать правило концентрации силы, то есть научиться отделять вещи на самом деле важные от неважных и не искать проблем там, где их на самом деле нет. (стр. 72)
Сознание и здоровье Тело без сознания здоровое. Больное сознание переносит болезнь на тело. (стр. 262)
Живите настоящим Прошлое не скрывает в себе ничего интересного. Освободись от него и начни жить настоящим.  (стр. 304)
Счастье Счастье - это состояние сознания, которое может появиться только в процессе обработки сложной информации. Поэтому мы должны развивать наш дух и наши чувства - таким образом, обеспечивая себе более сильное чувство счастья. (стр. 39)
Желания ума Ум всегда желает того, чего не может получить. Чем больше мы имеем, тем больше ощущаем недостаток (стр. 287)
Вес зависит от разума Сознание является ключом к решению проблемы ожирения (либо анорексии). (...) Мы не будем контролировать наше питание, переедание (или анорексию), если не будем господствовать над состоянием нашего ума. (стр. 294)
Искоренение стресса (...) искоренение стресса - это не что иное, как процесс выздоровления. (стр. 50)
Любовь Только человек переполненный любовью живет полной жизнью. Заметьте, что влюбленные люди обычно здоровы или симптомы болезни отступают. Любовь - это основа, база здоровья. (стр. 182)

Фонд Витольда Боньковского. "Сила и парадоксы нашего разума"

KRS 0000462513
NIP 781-188-51-77
REGON 302432119

Пожалуйста, ознакомьтесь с

Невообразимое. Сила и парадоксы нашего разума говорит собственно о той необычайной мощности разума.  Вера в силу и возможности человеческого разума в преодолении болезней, стрессов, переживаний является основным мотивом этой работы..

 

Książka Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów