Żyjemy w świecie reguł opartych na wartościach wpojonych nam przez rodziców podczas procesu wychowania oraz zasad, które pozwalają nam istnieć w konkretnej społeczności: lokalnej, państwowej, ogólnoludzkiej. Dopiero zetknięcie z sytuacją budzącą w nas silne emocje pozwala nam na dostrzeżenie własnego ja, na konfrontację z przeciwnościami losu, na zdefiniowanie swoich potrzeb i zrozumienie własnego organizmu, ciała i umysłu.
Niematerialna natura „materialnego” świata
 
Zmysły podpowiadają nam, że ludzkie ciało stanowi jednorodną, niezmienną i trwałą masę. Można je także opisać przy pomocy różnych fizycznych kategorii. Możemy określić czas, w którym ciało istnieje, jego parametry, od kilogramów przez właściwości powierzchni skóry po temperaturę i wiele, wiele innych. Takie postrzeganie ludzkiego ciała jako tworu statycznego i jednorodnego jest pokłosiem XIX- i XX-wiecznej fizyki, chemii i biologii. 
Przede wszystkim musimy skończyć z przekonaniem, że pogorszenie wzroku jest zjawiskiem nieuleczalnym i trzeba się z tym pogodzić. Stan naszego wzroku wciąż się zmienia – niekoniecznie w kierunku pogorszenia. Skoncentrowanie się wyłącznie na leczeniu tradycyjnym jest działaniem na krótką metę – po jakimś czasie trzeba znów pójść do lekarza, przeprowadzić badanie i kupić nowe, silniejsze okulary.

Цитата дня

Сила разума Мы не отдаем себе отчета в силе, которая живет в нашем сознании, возможностях, которые мы можем развить при небольшом усилии воли и желания. Надо только использовать правило концентрации силы, то есть научиться отделять вещи на самом деле важные от неважных и не искать проблем там, где их на самом деле нет. (стр. 72)
Живите настоящим Прошлое не скрывает в себе ничего интересного. Освободись от него и начни жить настоящим.  (стр. 304)
Рациональность в работе Доказательством рационального способа выполнения работы является отсутствие усталости после его завершения (стр. 117)
Счастье Счастье - это состояние сознания, которое может появиться только в процессе обработки сложной информации. Поэтому мы должны развивать наш дух и наши чувства - таким образом, обеспечивая себе более сильное чувство счастья. (стр. 39)
Питание и здоровье (…) Вместо того чтобы мучить себя диетой - надо просто правильно питаться.  Этого полностью хватит, а будет намного здоровее - и для тела, и для души.  (стр. 244)
Желания ума Ум всегда желает того, чего не может получить. Чем больше мы имеем, тем больше ощущаем недостаток (стр. 287)
Сознание и здоровье Тело без сознания здоровое. Больное сознание переносит болезнь на тело. (стр. 262)
Искоренение стресса (...) искоренение стресса - это не что иное, как процесс выздоровления. (стр. 50)
Любовь Только человек переполненный любовью живет полной жизнью. Заметьте, что влюбленные люди обычно здоровы или симптомы болезни отступают. Любовь - это основа, база здоровья. (стр. 182)
Вес зависит от разума Сознание является ключом к решению проблемы ожирения (либо анорексии). (...) Мы не будем контролировать наше питание, переедание (или анорексию), если не будем господствовать над состоянием нашего ума. (стр. 294)

Фонд Витольда Боньковского. "Сила и парадоксы нашего разума"

KRS 0000462513
NIP 781-188-51-77
REGON 302432119

Пожалуйста, ознакомьтесь с

Невообразимое. Сила и парадоксы нашего разума говорит собственно о той необычайной мощности разума.  Вера в силу и возможности человеческого разума в преодолении болезней, стрессов, переживаний является основным мотивом этой работы..

 

Książka Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów