Żyjemy w świecie reguł opartych na wartościach wpojonych nam przez rodziców podczas procesu wychowania oraz zasad, które pozwalają nam istnieć w konkretnej społeczności: lokalnej, państwowej, ogólnoludzkiej. Dopiero zetknięcie z sytuacją budzącą w nas silne emocje pozwala nam na dostrzeżenie własnego ja, na konfrontację z przeciwnościami losu, na zdefiniowanie swoich potrzeb i zrozumienie własnego organizmu, ciała i umysłu.
Niematerialna natura „materialnego” świata
 
Zmysły podpowiadają nam, że ludzkie ciało stanowi jednorodną, niezmienną i trwałą masę. Można je także opisać przy pomocy różnych fizycznych kategorii. Możemy określić czas, w którym ciało istnieje, jego parametry, od kilogramów przez właściwości powierzchni skóry po temperaturę i wiele, wiele innych. Takie postrzeganie ludzkiego ciała jako tworu statycznego i jednorodnego jest pokłosiem XIX- i XX-wiecznej fizyki, chemii i biologii. 
Przede wszystkim musimy skończyć z przekonaniem, że pogorszenie wzroku jest zjawiskiem nieuleczalnym i trzeba się z tym pogodzić. Stan naszego wzroku wciąż się zmienia – niekoniecznie w kierunku pogorszenia. Skoncentrowanie się wyłącznie na leczeniu tradycyjnym jest działaniem na krótką metę – po jakimś czasie trzeba znów pójść do lekarza, przeprowadzić badanie i kupić nowe, silniejsze okulary.

Цитата дня

Любовь Только человек переполненный любовью живет полной жизнью. Заметьте, что влюбленные люди обычно здоровы или симптомы болезни отступают. Любовь - это основа, база здоровья. (стр. 182)
Рациональность в работе Доказательством рационального способа выполнения работы является отсутствие усталости после его завершения (стр. 117)
Питание и здоровье (…) Вместо того чтобы мучить себя диетой - надо просто правильно питаться.  Этого полностью хватит, а будет намного здоровее - и для тела, и для души.  (стр. 244)
Желания ума Ум всегда желает того, чего не может получить. Чем больше мы имеем, тем больше ощущаем недостаток (стр. 287)
Вес зависит от разума Сознание является ключом к решению проблемы ожирения (либо анорексии). (...) Мы не будем контролировать наше питание, переедание (или анорексию), если не будем господствовать над состоянием нашего ума. (стр. 294)
Сила разума Мы не отдаем себе отчета в силе, которая живет в нашем сознании, возможностях, которые мы можем развить при небольшом усилии воли и желания. Надо только использовать правило концентрации силы, то есть научиться отделять вещи на самом деле важные от неважных и не искать проблем там, где их на самом деле нет. (стр. 72)
Искоренение стресса (...) искоренение стресса - это не что иное, как процесс выздоровления. (стр. 50)
Сознание и здоровье Тело без сознания здоровое. Больное сознание переносит болезнь на тело. (стр. 262)
Живите настоящим Прошлое не скрывает в себе ничего интересного. Освободись от него и начни жить настоящим.  (стр. 304)
Счастье Счастье - это состояние сознания, которое может появиться только в процессе обработки сложной информации. Поэтому мы должны развивать наш дух и наши чувства - таким образом, обеспечивая себе более сильное чувство счастья. (стр. 39)

Фонд Витольда Боньковского. "Сила и парадоксы нашего разума"

KRS 0000462513
NIP 781-188-51-77
REGON 302432119

Пожалуйста, ознакомьтесь с

Невообразимое. Сила и парадоксы нашего разума говорит собственно о той необычайной мощности разума.  Вера в силу и возможности человеческого разума в преодолении болезней, стрессов, переживаний является основным мотивом этой работы..

 

Książka Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy naszych umysłów